Страхування

Страхування туристів, які подорожують до Туреччини

Файли для завантаження:

  1.  Генеральний договір комплексного страхування подорожуючи
  2.  Заява на отримання страхової виплати


 Комплексний страховий захист клієнтів компанії TEZ TOUR забезпечує Страхова компанія «Універсальна».

Страхова компанія «Універсальна» співпрацює з найбільшою міжнародною асистанс-компанією Remed Assistance, яка має свій сервісний центр в Єгипті що дозволяє надати необхідну допомогу, незалежно від вашого місцезнаходження.


    Міжнародний поліс страхування медичних витрат забезпечений підтримкою сервісної компанії Remed Assistance.

.

 Міжнародний поліс страхування медичних витрат забезпечений підтримкою сервісної компанії  Remed Assistance.

Які послуги включає Ваш страховий поліс
 Поліс страхування включає в себе наступні послуги:

Координація медичної ситуації лікарями Remed Assistance
  При зверненні клієнта в Remed Assistance координатор в будь-який час доби дає консультацію про долікарської медичної допомоги та рекомендує відповідного фахівця.
  При амбулаторному лікуванні координатор Remed Assistance забезпечує прибуття лікаря до місця проживання або повідомить координати клініки, при необхідності - доставку клієнта відповідним транспортом на прийом до фахівця або в місце необхідного обстеження, перебуваючи в постійному контакті з лікуючим лікарем.
  При направленні клієнта на стаціонарне лікування лікар Remed Assistance веде моніторинг хворого, спостерігаючи за перебігом захворювання та медичним обслуговуванням клієнта, обговорюючи всі моменти лікування з лікарем, до моменту одужання клієнта. При необхідності забезпечується медичний супровід потерпілого до країни його постійного проживання.

Медичні витрати невідкладної допомоги
  При своєчасному повідомленні Remed Assistance гарантує якісне лікування і забезпечує безкоштовне медичне обслуговування клієнтів при амбулаторному або стаціонарному лікуванні у відповідності з правилами страхової компанії з моменту виникнення хвороби або нещасного випадку до моменту одужання в межах страхової суми.
  При виникненні проблем зі здоров'ям і в разі нещасного випадку застрахований в разі необхідності буде доставлений каретою невідкладної допомоги до відповідного медичного закладу, де йому буде надана необхідна медична допомога на високому рівні. Карета швидкої допомоги з необхідним фахівцем прибуде в місце проживання клієнта, де він буде оглянутий і йому будуть виписані необхідні медикаменти.
  Стаціонарне лікування передбачає покриття витрат на необхідні консультації лікарів, дослідження, операції, а також забезпечення медикаментами.


Страхова сума за програмою страхування на кожну застраховану особу:

Зі страхування Медичних витрат становить - 15 000 дол.США

Зі страхування від Нещасного випадку становить - 1 000 Грн

За програмою страхування діє безумовна франшиза в розмірі - 30 $.

Що робити, якщо в поїздці ви захворіли:

Для отримання екстреної медичної допомоги (внаслідок нещасного випадку, захворювання або будь-якого іншого події, передбаченого умовами Договору страхування) Вам необхідно:

 1. Зв'язатися з цілодобовим центром допомоги Асистуючої компанії за номером екстреного виклику (телефони вказані в кожному полісі):

Remed Assistance

+90 242 310 28 47 (з мобільного)

0 242 310 28 47 (зі стаціонарних телефонів в Туреччині)

 1. Також Ви можете зв'язатися з цілодобовим центром допомоги сервісної компанії:

  - відправивши SMS на номер: +90 532 752 38 43 з зазначенням контактного номера телефону
  - написати лист на електронну адресу: international@remed.com.tr

  - Skype: remed.assistance

 2. Повідомити наступну інформацію:
 1. Ваше прізвище та ім'я
 2. номер Сертифіката
 3. Ваше місцезнаходження і номер контактного телефону
 4. Повідомити про страхову подію, пояснити, яка потрібна допомога
 5. Повідомити термін дії договору і виконувати вказівки Спеціалізованої Служби Страховика


Якщо повідомлення неможливо здійснити з об'єктивних причин до моменту отримання медичних або додаткових послуг, це необхідно зробити при першій же можливості, не пізніше 24 годин, як тільки ці причини перестануть діяти. До об'єктивних причин в цьому випадку відносяться:

 1. Відсутність дієвих засобів зв'язку в місці перебування Страхувальника (Застрахованої особи);
 2. Непритомний стан Застрахованої особи (при відсутності осіб, які могли б представляти її інтереси).

У разі самостійної оплати Застрахованою особою наданих медичних чи додаткових послуг Страховик відшкодовує письмово обґрунтовані і підтверджені відповідними документами витрати, що не перевищують 100 доларів США. Витрати, що перевищують зазначений ліміт, Страховик має право не відшкодовувати, якщо з ним або Спеціалізованою Службою Страховика не було попередньо письмово погоджено здійснення таких витрат.

Додаткові види страхування

Крім стандартної програми страхування, можливо включити в поліс додаткові ризики:

Страхування витрат у разі скасування поїздки

    Додатково ви можете придбати поліс СК «Універсальна» зі страхування витрат у разі скасування поїздки.


Неможливості здійснити заздалегідь оплачену поїздку в випадках:

Додаткові види страхування
Крім стандартної програми страхування, можливо включити в поліс додаткові ризики:

Страхування витрат у разі скасування поїздки
Додатково Ви можете придбати поліс СК «Універсальна» зі страхування витрат у разі скасування поїздки.


Неможливості здійснити заздалегідь оплачену поїздку в випадках:

- Смерті, раптового розладу здоров'я або травми Застрахованої особи;
- Смерті, раптового розладу здоров'я або травми близького родича Застрахованої особи або близького родича чоловіка / дружини Застрахованої особи;
- Обов'язкової участі Застрахованої особи в судовій справі, яке відбудеться в строк здійснення подорожі за кордон, в якому Застрахована особа бере участь за рішенням (постановою, ухвали) суду, якщо така справа була порушена і таку постанову суду було прийнято після дати початку строку дії Договору в щодо страхування фінансових збитків внаслідок відміни подорожі за кордон;
- Пошкодження, знищення або втрати майна Застрахованої особи після дати початку дії Договору щодо страхування фінансових збитків внаслідок відміни подорожі за кордон внаслідок: пожежі, вибуху, влучення блискавки, стихійних лих, впливу води або інших рідин з водопровідних, каналізаційних, опалювальних систем, з сусідніх приміщень, систем пожежогасіння, протиправних дій третіх осіб - за умови, якщо таке заподіяння шкоди об'єктивно перешкоджає здійсненню Застрахованою запланований ної поїздки;
- Запізнення на рейс з України для здійснення оплаченої подорожі у зв'язку з нещасним випадком, який стався із Застрахованою особою або подорожуючими разом з нею близькими родичами або близькими родичами чоловіка / дружини, дорожньо-транспортною пригодою або поломкою транспортного засобу, на якому Застрахована особа прямувала в аеропорт (вокзал), і яка виключає здійснення подорожі;
- Стихійного лиха, масового заворушення, терористичних актів, епідемії на території подорожі, якщо Міністерство закордонних справ (МЗС) видало попередження / рекомендації щодо скасування / утримання від поїздок у відповідну країну країни чи регіону.

Страхування витрат, пов'язаних зі скасуванням поїздки за кордон, оплачується окремо:

Страхова сума (дол.США за тур на одну особу)Страховая премия (дол.США за тур на одну особу)Франшиза
до 500 20 -
501-1000 30 -
1001 - 2000 50 -

Максимальна страхова сума - 2 000 дол.США за тур на одну особу.

 Страхування витрат у разі скасування поїздки починає діяти за 30 днів до початку туру, і закінчує діяти в день закінчення поїздки.

 Договір страхування витрат, пов'язаних зі скасуванням поїздки за кордон, полягає строго не пізніше, ніж за 14 днів до дати початку туру (не рахуючи дату вильоту).

 На страхування не приймаються особи віком старше 70 років (станом на дату початку подорожі).

Страхування відповідальності перед третіми особами
   

 Страховим випадком за Договором є факт настання цивільної відповідальності Застрахованої особи, визнаного нею добровільно, за попередньою згодою Страховика, або встановленої чинним рішенням суду за зобов'язаннями, які виникають при заподіянні шкоди третім особам в результаті ненавмисних та необережних дій Застрахованої особи.
    Страховим ризиком за цим Договором є раптові непередбачені події, які виникли під час приватної, спортивної діяльності Застрахованої особи, в години дозвілля, при здійсненні покупок, при відвідуванні громадських місць під час закордонної поїздки Застрахованої особи, і призвели до пошкодження здоров'я або смерті третьої особи, пошкодження або знищення його майна.
    Підтвердженням страхового випадку є заявлена ​​в письмовій формі претензія, яка була визнана Застрахованою особою за попереднім погодженням з Страховиком у зв'язку з її грунтовністю, відповідністю чинному законодавству України і відсутністю будь-яких підстав для заперечень по такій претензії, або рішення суду за позовом, заявленим в відповідно до норм чинного законодавства, яке набрало законної сили і передбачає обов'язок Застрахованої особи відшкодувати шкоду, заподіяну треті м особам.
    Відшкодуванню Страховиком підлягають прямі збитки, завдані третій особі під час подорожі Застрахованої особи, якщо має місце причинно-наслідковий зв'язок між діями Застрахованої особи і заподіяною шкодою.
    Вимоги третіх осіб до Страхувальника про відшкодування збитку повинні бути заявлені в порядку і строки, передбачені чинним законодавством. Вимоги третіх осіб про відшкодування збитку вважаються заявленими з моменту отримання Застрахованою особою письмового документального підтвердження їх пред'явлення.

Страхова сума за програмою страхування цивільної відповідальності становить - 30 000 дол.США


Контакти

З усіх додаткових питань ви можете звернутися за тел. +38 044 281 61 50/55.

Цілодобові телефони Контакт Центру СК «Універсальна»0 800 500 381.
(Безкоштовно з будь-якого стаціонарного телефону в межах України)

Адреса: бул. Лесі Українки, 9, 01133, Київ, Україна
e-mail:  office@universalna.com
www.universalna.com

Перетягніть прапор в потрібну точку на карті
OK
На календарі можна вибрати будь-який період вильоту не обмежуючись ± 3 днями, для цього достатньо перейти на вкладку "Період вильоту"
OK